ACTIVITATS SETMANA 18 A 24 DE MAIG

S1 A, B i C Feina 18 a 24 de maig

S2 A i B Feina 18 a 24 de maig

S2 C i D Feina 18 a 24 de maig

S3 A, B i C Feina 18 a 24 de maig

S4 A Feina 18 a 24 de maig

S4 B i C Feina 18 a 24 de maig

B1 A i B Feina 18 a 24 de maig

B1B Literatura catalana Feina 18 a 24 de maig

B2 A i B Feina 18 a 24 de maig

 

ACTIVITATS SETMANA 11 A 17 DE MAIG

S1 A, B i C

S1 A, B i C Feina 11 a 17 de maig

S2 A, B, C i D

S2 A, B, C i D Feina 11 a 17 de maig

S3 A, B i C

S3 A, B i C Feina 11 a 17 de maig

S4A

S4 A Feina 11 a 17 de maig

S4 B i C

S4 B i C Feina 11 a 17 de maig

B1 A i B

B1 A i B Feina 11 a 17 de maig

LITERATURA CATALANA B1

B2 A i B

 

ACTIVITATS SETMANA 4 A 10 DE MAIG

S1 A, B i C

S1 A, B i C Feina 4 a 10 de maig

S2 A, B, C i D

S2 A, B , C i D Feina 4 a 10 de maig

S3 A, B i C

S3 A, B i C Feina 4 a 10 de maig

S4 A, B i C

S4 A Feina 4 a 10 de maig

S4 B i C Feina 4 a 10 de maig

B1 A i B

B1 A i B Feina 4 a 10 de maig

B1 Literatura catalana

B1B Literatura catalana Feina 4 a 10 de maig

B2 A i B

BTX2 A i B Feina 4 a 10 de maig