Avaluació i recuperació

Avaluació extraordinària setembre 2020

Des del Departament de Llengua catalana us pengem la feina d’estiu i les fitxes de lectura.

Feina d’estiu 2020

 

1r d’ESO Activitats de recuperació i repàs: S1A, S1B, S1C  FITXA LECTURA

2n d’ESO Activitats de recuperació i repàs:S2A, S2B, S2C, S2D  FITXA LECTURA

3r d’ESO Activitats de recuperació i repàs: S3A, S3B i C    FITXA LECTURA

4t d’ESO Activitats de recuperació i repàs: S4A, S4B i C  FITXA LECTURA

1r BATXILLERAT Activitats de recuperació i repàs: 1rBatxillerat

1r BATXILLERAT Lectures recomanades. FITXA LECTURA

LITERATURA UNIVERSAL: RECUPERACIÓ DE LITERATURA UNIVERSAL

LITERATURA CATALANA: RECUPERACIÓ LITERATURA CATALANA

 

Aquí trobareu els criteris d’avaluació i de recuperació per al curs 2020-2021:

Criteris d’avaluació i de recuperació d’ESO

Criteris d’avaluació i de recuperació de Batxillerat